Естри су органска једињења алкохола и карбоксилних киселина.

Неки од њих користе се као адитиви јелу:


•    E 472 b – естри млечне киселине
•    E 472 c – лимунски естри глицерола
•    E 472 f – сирћетни естри глицерола


•    E 473 естар шећера
•    E 475 полиглицеролски естри масних киселина

Тачније, користе се као емулгатори, јер имају својство да повезују водене и масне састојке тако да намирница изгледа хомогено.