ЛУИСОВИ  СИМБОЛИ

Луисов симбол је симбол елемента са валентним електронима приказаним тачкама.

Врло је важно да се Луисов симбол напише правилно, јер се тада може увидети колико је остало усамљених валентних електрона, који атом елемента користи за стварање:

  1. Ковалентне везе – удруживањем усамљених валентних електрона у електронски пар, који ће чинити везу између атома неметала.
  • Јонске везе -примопредајом усамљених валентних електрона између атома метала и атома неметала.