Из свакодневног живота познати су нам раствори са следећим ознакама:

4-9% раствор сирћета 

3%, 6%, 9% хидрогена

70% етанол( медицински алкохол)

80% есенција

За сваки од ових раствора протумачићемо значење ових ознака:

раствор сирћета који користимо, као зачин може бити, на пример 4%, то значи да садржи 4 грама сирћета у 100 грама раствора, дакле додато је 96 грама воде.

4% је скраћени запис од 4 грама растворљиве супстанце : 100грама раствора.

6% хидроген који се користи при фарбању косе направљен је од 6 грама хидрогена који се налази у 100 грама раствора, дакле додато је 94 грама воде.

6% је скраћени запис од 6 грама растворљиве супстанце : 100 грама раствора.

70% медицински алкохол који се користи за дезинфекцију, направљен је од 70 грама етанола у 100 грама раствора, дакле додато је 30 грама воде.

70% је скраћени запис од 70 грама растворљиве супстанце : 100 грама раствора.

Advertisements