Неметали су елементи, који се у Периодном сиситему елемената налазе у: IVa, Va, VIa, VIIa и VIIIa групи. Једини неметал у Ia групи је водоник.

Кроз овај видео сазнаћете како изгледају, по чему се разликују и шта им је заједничко.

Неметали

Advertisements