• Кухињска со је по хемијском саставу: натријум- хлорид.
  • Све до 20. века со je била  главна  валута у Етиопији.
  • У средњем веку, кухињска со је имала назив „бело злато“, јер је била веома скупа.
  • Соли могу бити различитих боја, укуса и нису све растворљиве у води.
  • Горка со је по хемијском саставу: магнезијум- сулфат- хептахидрат ( MgSO4*7H2O).

200px-Magnesium_sulfate_anhydrous

Плави камен је по хемијском саставу: бакар-сулфат-пентахидрат ( CuSO4*5H2O).

150px-Copper(II)-sulfate-pentahydrate-sample                                    150px-CuSO4.5H2O

 

 

Зелена галица је по хемијском саставу: гвожђе (II)-сулфат-хептахидрат. Ова со је позната и као „витриол“, а помиње се у књизи “ Име руже“ Умберта Ека.

250px-Iron(II)-sulfate-heptahydrate-sample

Калијум- перманганат (KMnO4), je кристална љубичаста супстанца.

150px-Potassium-permanganate-sample

Калијум-дихромат ( K2Cr2O7), je кристална наранџаста супстанца.

200px-Potassium-dichromate-sample

Advertisements